{{Message}}

KLIENTS UZMANĪBAS CENTRĀ

Klients vienmēr ir pirmajā vietā neatkarīgi no tā, vai viņš ir veselības aprūpes speciālists vai pacients. Mēs radām klientiem pielāgotus risinājumus un uzņemamies atbildību par viņu vajadzību nodrošināšanu. Orientēšanās uz klientu nozīmē sniegt izcilus risinājumus, strādājot entuziastiski un mērķtiecīgi.

Mūsu darba pamatā ir klienta vēlmes un vajadzības.
Mēs  veidojam abpusēji izdevīgas partnerattiecības, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu pakalpojumus.
Mēs cenšamies rast mūsu klientiem piemērotākos risinājumus.

UZVARĒTĀJA GARS

Mums ir jārīkojas saskaņoti, jo kopā mēs varam sasniegt daudz vairāk. Cīnītāja gars nozīmē ticību neierobežotām iespējām. Tas nozīmē arī pielāgošanos jauniem apstākļiem un vēlmi nepārtraukti attīstīties. Pamatojoties uz godīgumu un cieņu, mēs cenšamies radīt uzvarētāju komandu.

Mēs strādājam komandā, lai panāktu vislabākos rezultātus.
Mēs pieņemam jaunas idejas, lai veicinātu attīstību.
Mēs uzņemamies atbildību par mūsu rezultātiem.

RŪPES PAR PACIENTU

Rūpes ir mūsu darbinieku patiesā būtība. Mēs vienmēr rīkojamies savu pacientu interesēs un cenšamies panākt uzlabojumus. Mums ir svarīgi uzlabot ikviena pacienta dzīves kvalitāti.
Mūsu darbā pats svarīgākais ir pacients.
Mēs ieguldām papildu centienus, lai sniegtu labāku un efektīvu aprūpi.
Mums ir svarīgi būt noderīgiem, jo tam, ko darām, ir nozīme.