{{Message}}

Mēs rūpējamies par pacientiem

Mūsu mērķis ir ļaut pacientiem pēc iespējas ilgāk patstāvīgi piedalīties sabiedrībā.
Mediq vēlas palīdzēt cilvēkiem dzīvot ar vislielāko dzīves potenciālu.
Mēs vēlamies uzlabot pacientu veselību, palīdzot labāk tikt galā ar hroniskām vai neparedzētām saslimšanām.
Mēs uzskatām, ka esam atbildīgi par drošu produktu piegādi.
Kvalitātes un drošības nodrošināšanai veiktie pasākumi ir šādi:
• likumu un noteikumu ievērošana
• iekšējie norādījumi un ārējās sertifikācijas sistēmas
• piegādātāju novērtējums, lai nodrošinātu kvalitāti un izvairītos no viltošanas

Laba darba vide

Mediq sirds ir mūsu darbinieki, kas katru dienu nodrošina un uzlabo nākotni.
Mēs cenšamies radīt darba vidi, kurā darbinieki izjūt izaicinājumus, ar kuriem viņi spēj attīstīt savas prasmes un kompetences un kļūt veiksmīgi.
Mūsu cilvēkresursu politikā ir svarīgi sekojoši punkti:
• cilvēku daudzveidība
• darbinieku pieņemšana darbā un noturēšana
• darbinieku iesaistīšana procesos
• darbinieku attīstība
• darbinieku veselība un drošība

Ietekmes uz vidi samazināšana

Loģistika ir mūsu biznesa pamatā.
Mēs meklējam veidus, kā veicināt vides saglabāšanu.
Lai gan mūsu pašu darbībām ir salīdzinoši maza ietekme uz vidi, mēs apzinām iespējas tās mazināt.
Preces, kuras mēs pērkam, tiek piegādātas Mediq iepakojumos, kurus mēs bieži vien izmantojam atkārtoti.
Arī mūsu mārketinga pasākumi ir vērsti uz atkārtotu iepakojamo materiālu pārstrādi.
Nozīmīgs atkritumu daudzums, piemēram, papīrs un kartons, ir piemērots otrreizējai pārstrādei.
Mūsu mērķis ir palielināt pārstrādājamo atkritumu īpatsvaru, tādējādi veicinot vides saglabāšanu.